HANKKEEN JA TUTKIMUKSEN TAUSTAA

Tämä hanke on osa Åbo Akademin The Sea- tutkimusprofiilin tutkimusta jossa tarkastellaan ihmisen ja luonnon välisiä suhteita. Tutkimusprofiili The Sea on yksi Åbo Akademin tutkimuksen painopistealueista. Tavoitteena on löytää ratkaisuja, jotka mahdollistavat nykyaikaisen yhteiskunnan ja meren kestävän rinnakkaiselon.

Lue lisää The Sea-tutkimusprofiilista täältä

Näyttely ja projekti painottuu erityisesti meribiologien ja tutkijoiden Anna Törnroos-Remesin ja Jolanda Linsénin tutkimuksiin. Jolandan väitöskirjatutkimuksessa kysytään, mitä luonnonvaraiset merieläimet merkitsevät meille ihmisille? Tutkimuksen tavoite on vastata tähän kysymykseen biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemipalvelujen näkökulmasta.

Hankkeen ja näyttelyn on rahoittanut Svenska kulturfonden sekä Åbo Akademin tutkimusprofiili The Sea.

​Ann Lindholm on työskennellyt projektiassistenttina ja Linda Svarfvar StudioSvartessa on vastannut näyttelyaineiston graafisesta suunnittelusta.

Toinen hanke, jossa tutkitaan ihmisen suhdetta mereen, on SeaHer - Living with the Baltic Sea in a changing climate, joka sekin kuuluu tutkimusprofiiliin The Sea. Hanketta johtaa apulaisprofessori Nina Tynkkynen, ja siinä keskitytään ympäristöön liittyviin kokemuksiin, tietoon ja taitoon (ympäristöperintöön), ja miten tämä vaikuttaa ihmisiin jotka elävät ja toimivat Suomen ja Itämeren rannikkoalueilla.

Lue lisää SeaHer hankkeestä täältä