EKOSYSTEEMIPALVELUT - MITÄ NE OVAT?

 Meriekosysteemien tarjoamien hyötyjen tunnistamiseksi, kuvaamiseksi ja näkyväksi tekemiseksi puhumme tänään ekosysteemipalveluista. Termiä käytetään niin tutkimuksessa, hallinnossa, politiikassa kuin yhteiskunnallisissa keskusteluissa. 

  

Ekosysteemipalvelut jaetaan neljään ryhmään:    

  • ylläpitopalvelut (esim. elinympäristöt ja biologinen monimuotoisuus)  

  • sääntelypalvelut (esim. ilmaston ja ilmakehän sääntely)  

  • tuotantopalvelut (esim. elintarvikkeet ja teollisuuden raaka-aineet)    

  • kulttuuripalvelut (esim. kulttuuriperintö ja virkistys)   

 

Nämä ekosysteemipalvelut liittyvät suoraan ja epäsuorasti hyvinvointiin. Esimerkiksi merellä, meressä ja meren äärellä liikkuminen vaikuttaa fyysiseen ja henkiseen terveyteen. Kalat ja muut merestä saadut elintarvikkeet tarjoavat meille ruokaa ja tärkeitä ravintoaineita, mutta ovat myös tulonlähde monille. Meri ja se, mitä se meille tarjoaa, on myös tärkeä osa kulttuuriperintöämme.

 

Jotta merta ja sen eläin- ja kasvielämää voidaan hallinnoida pitkäaikaisesti ja kestävällä tavalla, tarvitaan hyvää tuntemusta ekosysteemipalveluista. Tällä hetkellä tiedämme vähiten sääntelypalveluista, mutta myös hyvin vähän kulttuuripalveluista. Tämä johtuu osittain tieteellisten tutkimusten puutteesta, ja osittain siitä, että ne edellyttävät poikkitieteellistä tutkimusta, erityisesti luonnon- ja yhteiskuntatieteiden välillä. Etenkin kulttuuripalveluihin liittyy monia erityyppisiä, vaikeasti tutkittavia yhteyksiä mereen, kuten mielikuvia, muistoja ja tunteita. Tällä alueella on paljon tiedon puutetta — siksi on ollut erityisen mielenkiintoista nostaa esille juuri näitä asioita näyttelyssä.